Služby

architektúra

Ponuka architektonickej činnosti pre všetky typy stavieb z oblasti bývania, obchodu, služieb, administratívy a pamiatkovej ochrany. Tvorba je komplexne zameraná na exteriéry, interiéry, novostavby a obnovu jestvujúvich stavieb. Stupne projekcie sú štúdie, dokumentácie na územné rozhodnutia, dokumentácie na stavebné povolenia a projekty skutočných vyhotovení stavieb.

urbanizmus

Ponuka urbanistickej činnosti zameraná na analýzu mestských a vidieckych sídiel, ich rozvojových území, prevažne na úrovni individuálnej bytovej výstavby [IBV].

inžiniering

Ponuka kombinácie projekcie a inžinierskej činnosti, samostatnej inžinierskej činnosti zameranej na získavanie všetkých druhov vyjadrení, stanovísk, rozhodnutí, povolení, a to najmä územných rozhodnutí, stavebných povolení a kolaudačných rozhodnutí. Komplexná analýza projektov a stavieb.

stavebný dozor

Ponuka výkonu stavebného dozoru pre všetky typy stavieb.

reality

Ponuka realitnej činnosti zameranej na kúpu a predaj všetkých druhov nehnuteľností nachádzajúcich sa na našom území.